Evenementen

Ontwikkelen in eigen handen, functionerings- en evaluatiegesprekken de deur uit!

Op weg naar Teal Het nieuwe werken

Werkhervatting na een langdurige ziekte Hoe pak je dit aan

The Future of HR in a World of Exponential Technological Change

Metaforen uit de topsport ook van toepassing in HR Together we stand!

Strategisch HRM bekeken door een gedragswetenschappelijke bril

Authenticiteit op het werk

Politiek in organisaties goed of slecht

Duurzame inzetbaarheid

Learning agility

High Impact Learning in organisaties - LMS en toepassingen in L&D

Evoluties in het wettelijk landschap van de beroepsuitoefening als psycholoog

Feedback versus Feed Forward

Employee engagement wetenschappelijke onderbouw en pragmatische toepassing

Hoe leiden in een 'VUCA wereld'

HR Tech vernieuwende technologieoplossingen voor sociaal-maatschappelijke uitdagingen

Colloquium Hoe meer welzijn realiseren met een gender- en leeftijdsbewust personeelsbeleid

PsyEvent - Prof. Dr. Wilmar Schaufeli

Appreciative inquiry in de praktijk om de toekomst van VOCAP mee uit te bouwen

Analytical Development Coaching

Themareeksen 2021

Afgelopen jaar lanceerde VOCAP een bevraging bij leden en geïnteresseerden om 2 themareeksen te bepalen voor het nieuwe werkingsjaar. Wij willen iedereen bedanken die deelnam aan de survey en kondigen graag aan dat “Remote Working” en “Strategisch Talent Management” als meest relevant werden beoordeeld. Het VOCAP bestuur heeft hard gewerkt om de 2 topics inhoudelijk in te vullen.

 

De themareeksen zullen zowel in het voorjaar (februari-mei) als in het najaar (september-december) worden ingevuld vanuit 4 perspectieven: 

 

  1. Academische workshop: wetenschappelijke kadering van het topic, in samenwerking met expert-professoren (F. Anseel, J. Delanoeije, N. Dries en B. Wille).
     

  2. Consultancy workshop: vertaling van het topic naar de praktijk, in samenwerking met evidence-based consultants (A. Montalto, N. Timmermans en A. van Zelderen).
     

  3. Bedrijfsbezoek: toepassing van het topic binnen de organisatie, in samenwerking met de bedrijfswereld (Colruyt Group).
     

  4. Knowledge Sharing Session: delen van (opgedane) kennis en ervaringen rond het topic, in samenwerking met ervaren trainers / coaches (T. Besieux, R. Briner en S. De Wulf).

© 2020 VOCAP, Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie