Evenementen

Ontwikkelen in eigen handen, functionerings- en evaluatiegesprekken de deur uit!

Op weg naar Teal Het nieuwe werken

Werkhervatting na een langdurige ziekte Hoe pak je dit aan

The Future of HR in a World of Exponential Technological Change

Metaforen uit de topsport ook van toepassing in HR Together we stand!

Strategisch HRM bekeken door een gedragswetenschappelijke bril

Authenticiteit op het werk

Politiek in organisaties goed of slecht

Duurzame inzetbaarheid

Learning agility

High Impact Learning in organisaties - LMS en toepassingen in L&D

Evoluties in het wettelijk landschap van de beroepsuitoefening als psycholoog

Feedback versus Feed Forward

Employee engagement wetenschappelijke onderbouw en pragmatische toepassing

Hoe leiden in een 'VUCA wereld'

HR Tech vernieuwende technologieoplossingen voor sociaal-maatschappelijke uitdagingen

Colloquium Hoe meer welzijn realiseren met een gender- en leeftijdsbewust personeelsbeleid

PsyEvent - Prof. Dr. Wilmar Schaufeli

Appreciative inquiry in de praktijk om de toekomst van VOCAP mee uit te bouwen

Analytical Development Coaching

© 2020 VOCAP, Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie