Gedragseconomie & Nudging: Wouter Duyck & Rakoen Maertens

Betaling Succesvol

© 2020 VOCAP, Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie