Quo Vadis VOCAP, en het antwoord op de vraag

Om u in te schrijven voor het evenement, dient u zich eerst aan te melden of te registreren.

Bij annulatie door niet-leden minder dan 2 werkdagen voor de activiteit, blijft het volledige bedrag verschuldigd. U kan zich wel steeds laten vervangen door een andere deelnemer.

Locatie
22 januari 2019

Van 

18:00 uur

Tot 

21:00 uur

Sprekers

Prof. Dr. Roland Pepermans (VUB)

Julie Laloo

Park Inn By Radisson Leuven

Martelarenlaan 36 -3010 Leuven

Prijs 

Gewoon lid 

Student-lid 

Geen lid 

Lid BFP, PMC, VOV 

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Deel dit event

Over het evenement

In onze recente Nieuwsbrief (https://www.vocap.info/nieuwsbrieven-laatste-nieuwsbrief) kondigden wij al aan dat wij op 22 januari niet alleen wilden klinken op het nieuwe jaar met voor ‘elk wat wils’ in ons aanbod aan activiteiten, maar ook toelichting wilden geven bij wat er het voorbije jaar allemaal aan de orde was in ons werkdomein als Arbeids- en Organisatiepsycholoog.


Tijdens onze Algemene Vergadering willen wij niet alleen een overzicht geven van de toch wel succesvolle maandelijkse seminaries, maar ook van datgene wat er - dikwijls achter de schermen – aan contacten werden gelegd, welk lobbywerk werd verricht, welke stappen verder gezet op vlak van onderbouwing van onze positie, …


Om dit allemaal te blijven bewerkstelligen werd er binnen het VOCAP-bestuur ook werk gemaakt van een … taakverdeling om de nieuwe uitdagingen die alle veranderingen in het psychologenlandschap met zich meebrengen, verder op te nemen.


Tijd dus om alle betrokkenen – dus ieder die begaan is met de mens in de organisatie – te informeren over onze toekomstplannen als beroepsvereniging van arbeids- en organisatiepsychologen én toelichting te (laten) geven over de stappen die ondertussen al gezet werden op het vlak van het omschrijven van onze specifieke identiteit én bijdragen. Ook onze houding tegenover de ontwikkelingen in de Psychologencommissie willen we aan bod laten komen. Daartoe nodigden wij Prof. Dr. Roland Pepermans (VUB) en Julie Laloo, directeur Psychologencommissie uit. Roland Pepermans zal onder de titel ‘De identiteit van de A&O-psycholoog in ontwikkeling’ informatie geven over een gedragen visie op ons beroep en de competenties die daartoe noodzakelijk zijn. Hij zal ons ook informeren over de stappen die gezet werden op politiek vlak om de erkenning van onze eigen inbreng onder de aandacht te brengen.


Julie Laloo is bereid om vanuit haar positie aan te geven hoe de Psychologencommissie haar taak voor de toekomst wil uitbouwen en wat dit voor de A&O-psychologen zou inhouden met als thema ‘'Belang van de Psychologencommissie voor A&O-psychologen in het veranderende psychologenlandschap'.


Dan rest er nog onze ambities als beroepsvereniging uit de doeken te doen, in de hoop dat de aanwezigen hier ook nog een bijdrage in leveren, door klemtonen te leggen, mogelijke tekortkomingen in onze plannen aan te duiden, hun verwachtingen kenbaar te maken.
In het begin van het nieuwe jaar kan dit én een bezinningsmoment inhouden, maar hopelijk ook een ‘boost’ betekenen voor de VOCAP-bestuursploeg! Wij hopen er op dat u daaraan ook wil meewerken!


Aansluitend toasten we op een beloftevol, energiek en succesrijk 2019 met een hapje en een drankje. Dat dit dan kan in een aangename sfeer met collega’s - wat de gelegenheid biedt tot ‘netwerking’ - is dan mooi meegenomen en draagt bij tot onze doelstellingen als beroepsvereniging!

Deelnameprijs: Gratis voor al wie die avond al een inbreng wil leveren voor onze toekomst!

Inschrijven ten laatste op 15 januari via het inschrijvingsformulier: https://www.live.cloudformz.com/C-201804271605271841-20180427160527105/

Julie Laloo

Julie Laloo is directeur van de Psychologencommissie.

linkedin-white.png
Over de sprekers
Prof. Dr. Roland Pepermans (VUB)

Dr. Roland Pepermans is professor aan de Vrije Universiteit Brussel en dit binnen de research unit for Work and Organizational Psychology (WOPs).

linkedin-white.png

Park Inn By Radisson Leuven

Martelarenlaan 36 -3010 Leuven

Over de locatie

© 2020 VOCAP, Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Twitter