Verslagen

HR Tech vernieuwende technologieoplossingen voor sociaal-maatschappelijke uitdagingen
25 september 2017

VOCAP - HR Tech vernieuwende technologi.pdf

VOCAP - HR Tech vernieuwende technologi.pdf

© 2020 VOCAP, Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie