Verslagen

Colloquium Hoe meer welzijn realiseren met een gender- en leeftijdsbewust personeelsbeleid
23 oktober 2017

VOCAP - Colloquium - uitnodiging.pdf

preentatie_janssen_pharmaceut.pptx

presentatie_fod_waso_-_le (2).pptx

presentatie_age-et-sexe_-_24_.pptx

presentatie_bxl_sfp-culture_e.pptx

© 2020 VOCAP, Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie