Verslagen

Employee engagement wetenschappelijke onderbouw en pragmatische toepassing
29 mei 2017

VOCAP - Employee engagement - Uitnodigin.pdf

VOCAP - Employee engagement - Presentati.pdf

VOCAP - The Vigor Unit - Presentatie.pdf

© 2020 VOCAP, Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie