Verslagen

Feedback versus Feed Forward
27 maart 2017

VOCAP - Feedback versus feedforward - ui.pdf

VOCAP - feedback versus feedforward - pr.pptx

© 2020 VOCAP, Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie