Verslagen

Gedragseconomie & Nudging: Wouter Duyck & Rakoen Maertens
25 september 2020

Presentation_Rakoen Maertens.pdf

VOCAP - Webinar Rakoen Maertens.pdf

© 2020 VOCAP, Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie