Verslagen

Gedragseconomie & Nuding: Els Compernolle & Mathias Celis
14 oktober 2020

VOCAP - Workshop Nudging HumanInsight.pd

© 2020 VOCAP, Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie