Verslagen

Metaforen uit de topsport ook van toepassing in HR Together we stand!
30 mei 2016

VOCAP - Metaforen uit topsport in HR - u.pdf

VOCAP - Metaforen uit topsport in HR - p.pdf

© 2020 VOCAP, Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie