Verslagen

Organisatiecultuur: wat is het en hoe kunnen we het managen?
6 juni 2020

VOCAP presentatie Joeri Hofmans.pdf

VOCAP webinar - Joeri Hofmans.pdf

© 2020 VOCAP, Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie