Verslagen

Strategisch HRM bekeken door een gedragswetenschappelijke bril
27 juni 2016

VOCAP - Strategisch HRM - uitnodiging_28.pdf

VOCAP - Strategisch HRM - presentatie_28.pdf

© 2020 VOCAP, Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie