Verslagen

The Future of HR in a World of Exponential Technological Change
20 april 2016

VOCAP - Future of HR - part 1.pdf

VOCAP - Future of HR - part 2.pdf

© 2020 VOCAP, Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie