Beste gebruiker

Kies hier je lidmaatschap
 • Licentiaat of Master in de psychologie. 

 • In loondienst of zelfstandig.

Prijs

250.00

Gewoon lid

 • Student initiële master in de arbeids- en organisatiepsychologie.

Prijs

0.00

Student

 • Lid van een associatievereniging van de BFP.

Prijs

250.00

Geassocieerd lid

 • Werkloos op 1 januari.

 • Gepensioneerd op 1 januari.

Prijs

95.00

Werkzoekende

Recent afgestudeerde

 • Tot drie kalenderjaren na afstuderen van de initiële masteropleiding.

Prijs

95.00

 • Partner is lid van de BFP.

 • Bedrag per persoon afzonderlijk te betalen.

Prijs

225.00

Samenwonend lid

 • Vanaf vijf inschrijvingen.

 • Per persoon.

Prijs

225.00

Groepslid

© 2020 VOCAP, Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie

 • White Facebook Icon
 • White LinkedIn Icon
 • Twitter