Nieuwsbrief

Editie
augustus 2018
Een blik op het najaar
Interessante conferenties dit najaar!

Zowel in september als in november is VOCAP partner resp. mede-organisator van een boeiende conferentie. Wil je op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen, best practices, inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, … dan zeker de VOCAP-agenda doornemen voor meer informatie!

Op 12 en 13 september 2018 organiseert Securex zijn 2de 'International Conference on Sustainable Employability - Building Bridges between Science and Practice'. Als partner onder de koepel van HR Pro genieten VOCAP-leden een korting op het inschrijvingsbedrag.

Bijna traditioneel is onze jaarlijkse samenwerking met de FOD/WASO en onze Franstalige collega's van APTO om actuele thema's op het ruime vlak van preventie aan bod te laten komen tijdens een studiedag. Dit jaar staat op 27 novemter het thema 'Geweld, conflicten en relationele problemen op het werk - Hoe deze problemen ombuigen naar een constructieve groepsdynamiek?' op de agenda. Meer informatie over programma en inschrijvingsmodaliteiten volgt later via onze website.

Pilootprojecten geïntegreerd preventiebeleid Burn-out

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block werkt met diverse betrokken instellingen aan een geïntegreerd en gecoördineerd preventiebeleid inzake werk gerelateerde psychische aandoeningen, waaronder burn-out.

Heb je een lopend pilootproject rond burn-outpreventie (of een projectplan dat je voor het einde van dit jaar wil lanceren) dat gebaseerd is op de doelstellingen uit dit actieplan? Dien dan een kandidatuur in om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning. De oproep is gericht aan de verschillende actoren die actief zijn in preventie en behandeling van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen zoals overheden, instellingen, bedrijven, opleidingsinstituten, interne en externe preventiediensten, enz.

Meer informatie over deelnemingsvoorwaarden en indieningsdatum vind je terug door te klikken op de button.

Bezorgdheid voor een wetenschappelijk onderbouwd referentiekader voor arbeids- en organisatiepsychologie als expertisegebied

Samen met de departementshoofden van alle Belgische universiteiten en onze Franstalige collega's van APTO werd een schrijven gericht aan Minister Kris Peeters. We vragen hierbij om zijn aandacht voor ons expertisegebied dat zich richt op de rol van een werknemer binnen een organisatiecontext in functie van een optimaal professioneel welzijn en functioneren.

Omdat de wet op de erkenning van de klinische psychologie nogal wat vragen deed rijzen bij de arbeids- en organisatiepsychologen werd er een werkgroep samengesteld van de departementshoofden uit deze opleidingssector en de betreffende beroepsverenigingen. Bedoeling is om na te gaan wat de mogelijke impact voor ons zou kunnen zijn van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten. Uit de gedachtenwisselingen hierover ontstond de idee om onze bekommernissen ook over te maken aan de minister van Werk, ….. De brief kan u terugvinden op onze website onder de rubriek 'Nieuws'.

Ondertussen was er een constructief gesprek hierover met afgevaardigden van het kabinet. Daarin kwam tot uiting dat een omschrijving van het werkgebied voor A&O-psychologen een goede basis zou zijn om verdere gesprekken te oriënteren. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in deze zaak.

Gratis toegang tot het digitale tijdschrift Gedrag & Organisatie

Sinds een aantal jaren genieten leden van VOCAP van een gratis abonnement op het Nederlandstalig tijdschrift Gedrag en Organisatie. Vele collega's maakten al dankbaar gebruik van deze opportuniteit om in te loggen met de code die zij daartoe ontvingen. Nieuwe leden kregen ondertussen ook hun code toegestuurd.

Gedrag & Organisatie is in ons taalgebied al jaren een referentie om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, resultaten van wetenschappelijk onderzoek, interessante ervaringsuitwisselingen, … Een gratis abonnement via het VOCAP-lidmaatschap wordt door velen dan ook erg gewaardeerd, zeker ook omdat zij ook toegang krijgen tot het rijke archief van het tijdschrift.

Voor de goede orde hierbij nog even de modaliteiten : - VOCAP-leden die hun lidmaatschap voor 2018 hernieuwden, blijven nog steeds toegang hebben tot het tijdschrift (met hun code). - Nieuwe leden voor 2018 of zij die in 2017 niet inlogden, ontvingen ondertussen een (nieuwe) code om toegang te krijgen. - Voor wie geen lid meer is, zal de toegang niet langer mogelijk zijn … Spijtig niet? Tenzij nog snel het lidmaatschap in orde wordt gebracht. Laat deze kans zeker niet liggen!

Met vriendelijke groeten,

Noël Derdaele

Voorzitter

Namens het bestuur van VOCAP

VOCAP_2logosBG-TR.png
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Twitter