Nieuwsbrief

Editie
juni 2020
Intervisie leiderschap en verandering

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van VOCAP

VOCAP_2logosBG-TR.png

© 2020 VOCAP, Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie