Nieuwsbrief

Editie
januari 2021
Leidt een vrouwenoutfit tot een exit?

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van VOCAP

VOCAP_2logosBG-TR.png

© 2020 VOCAP, Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie