VOCAP_beeldlogoBG-TR.png

Najaarsprogramma VOCAP:
De diversiteit van burn-out

Het absenteïsme op de Belgische werkvloer neemt steeds feller toe. Op nauwelijks tien jaar tijd steeg het kort (minder dan 1 maand) en lang (langer dan 1 maand) ziekteverzuim met zomaar even 33%. Tegenwoordig laat gemiddeld 8% van de medewerkers zich even niet meer zien op het werk. Dat het aantal langdurig zieken tegenover tien jaar geleden met meer dan de helft (+49%) is gestegen, is best alarmerend.

De oorzaak van het verzuim?
Naast fysieke klachten merkt iets meer dan helft van de medewerkers (55%) dat hun concentratievermogen vermindert en wordt 38% ook een gevoel van stress gewaar (met symptomen als angst, slaapstoornissen, vermoeidheid). 83.51% van de gevallen van zich slecht voelen op de werkplek vindt hoofdzakelijk zijn oorsprong in het werk - met werkdruk, gebrek aan ondersteuning en erkenning de meest vernoemde problemen. De rol van de manager alsook HR bij stresspreventie en het terugdringen van ziekteverzuim is dus essentieel: het belang van stresspreventie neemt steeds sneller toe. Toch loopt het in de praktijk nog vaak mis waardoor al die inspanningen razendsnel tenietgedaan worden. Het in kaart brengen van de risicofactoren en het uitwerken van een stressbeleid is dus een goed idee, waarbij Vocap je graag tools en inzichten aanreikt in de najaar seminaries. De juni sessie rond de Burn-out assessment tool (BAT) bracht een eerste inzicht.

U kunt aan een sterk gereduceerd tarief inschrijven op het volledige programma.

Seminarie 24 september: Primaire aspecten.

Onze gastsprekers: Annelies Brewaeys en Audrey EertmansPulso heeft een evidence based aanbod van diensten voor een geïntegreerd beleid rond welzijn op het werk, in de ruimste zin van het woord. Pulso Europe telt een 30-tal vaste medewerkers en kan ook rekenen op een netwerk van een 350-tal gespecialiseerde counselors en coaches in de Benelux en Frankrijk.  Zij gaan dieper door op welzijn in de breedste zin van het woord. Zowel het wettelijk kader als de redenen waarom bedrijven rond welzijn werken, komen hier aan bod. Door modellen en principes aan te reiken, krijgen we meer houvast in hoe we evidence based ons welzijnsbeleid kunnen opbouwen.

Praktisch

  • Datum: dinsdag 24 september 2019

  • Tijdstip: 19.30u tot 21.00u. Nadien tijd voor vragen en netwerken.

  • locatie: ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

Inschrijven: Van stresssignalen herkennen en een beleid opstellen (primaire aspecten)

Seminaire 22 oktober: Secundaire aspecten.

Deze maand leggen we de focus op de praktijk via een bedrijfsbezoek. Contacten zijn lopend hierover – in september meer inhoud en praktische gegevens. Reserveer alvast dinsdag 22 oktober in de namiddag hiervoor.

Inschrijven: Naar een case in het implementeren van het beleid (secundaire aspecten)
Seminaire 19 november: Tertiaire aspecten.

In deze avondsessie mogen we Elke Van Hoof verwachten rond het topic re-integratie. Elke Van Hoof doceert medische en gezondheidspsychologie alsook klinisch psychologische interventies aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze is gastdocent aan de Vlerick Business School. Vanuit haar specialisatie in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out maakt ze een vertaalslag naar hoe bedrijven een heropstart tot een succes kunnen leiden.

Praktisch

  • Datum: dinsdag 19 november 2019

  • Tijdstip: 19.30u tot 21.00u. Vanaf 19.00u ontvangst met broodjes. Nadien tijd voor vragen en netwerken.

  • locatie: Nog te bepalen

Inschrijven: Tot re-integratie na burn-out (tertiaire aspecten)

Seminaire 17 december: Intervisie.

Samen met Judith Vandaele en Bie Van Lishout, ervaren Arbeids- en organisatiepsychologen en leden van de raad van bestuur VOCAP bouwen we een structureel intervisie moment op. Er wordt tijd voorzien om samen met de gastsprekers van de vorige sessies inzichten uit te wisselen over uw eigen praktijksituaties en om verdere vragen, bevindingen en cases te bespreken.

Praktisch

  • Datum: dinsdag 19 november 2019

  • Tijdstip: 19.30u tot 21.00u. Vanaf 19.00u ontvangst met broodjes. Nadien tijd voor vragen en netwerken.

  • locatie: Nog te bepalen

Inschrijven: Interviesiemoment