Wat kan een organisatie doen om optimaal te profiteren van thuiswerken?

De afgelopen weken werd al veel gezegd en geschreven omtrent telewerken. Voor degene onder u die door het bos de bomen niet meer zien, somt VOCAP de vijf belangrijkste tips op.


Tip 1: Hanteer geen uniforme aanpak
Gebruik geen uniforme aanpak voor het beleid wat betreft thuiswerken. Elke medewerker is uniek en heeft bijgevolg andere noden en behoeften. Een voorbeeld hiervan is het tijdstip dat mensen werken. Sommige werknemers werken allicht graag van 9-to-5 terwijl andere van deze periode gebruik maken om overdag te sporten en ‘s avonds te werken wanneer het donker is.


Tip 2: Geef je werknemers vertrouwen
Om de productiviteit zo hoog mogelijk te krijgen, is het belangrijk dat telewerkers een sterk gevoel van “self-efficacy” hebben. Dit is het geloof in het eigen kunnen om taken uit te voeren. Als leidinggevende kan je hieraan je steentje bijdragen door je vertrouwen in de vaardigheden en kwaliteiten van je werknemers uit te spreken.


Tip 3: Communiceer meer
Een belangrijk aspect van succesvol werken is een duidelijke communicatie met je leidinggevende, zodat je precies weet wat er van je wordt verwacht. Veel mensen werken in normale omstandigheden op dezelfde locatie als hun leidinggevende, wat er voor zorgt dat communiceren doorgaans makkelijk en zonder veel moeite verloopt. In deze periode waarin massaal van thuis wordt gewerkt is dat een stuk moeilijker. Een mogelijke oplossing is het introduceren van een vast tijdstip om te bellen met je manager. Dit hoeft echter niet lang te duren, als je tweemaal per dag 10 minuten belt, zijn je meest prangende vragen/problemen allicht besproken.


Tip 4: focus op het werk
Nu werknemers ‘uit het zicht’ zijn, is het voor managers vaak verleidelijk om het gedrag van werknemers nauwlettender op te volgen. Onderzoek suggereert echter dat een goede supervisie dezelfde is ongeacht de plaats waar wordt gewerkt. De focus dient daarbij te liggen op het uitgevoerde werk en niet op de werknemer. Dus geef die werknemer die, elke keer dat je hem/haar skypet, op het terras zit met een gin-tonic toch maar een compliment wanneer je ziet dat hij/zij goed werk levert.


Tip 5: adviseer je werknemers
Geef je werknemers advies over hoe ze hun werkruimte thuis zo goed mogelijk inrichten, zodat ze zich zo maximaal mogelijk kunnen focussen. Vergeet daarbij zeker ook niet aandacht te schenken aan de ergonomische behoeften, die belangrijk zijn om overbelasting van bepaalde spiergroepen te voorkomen.


Bronnen:
Lautsch, B.A., & Kossek, E.E. (2011). Managing a blended workforce: Telecommuters and non-telecommuters. Organizational Dynamics, 40(1), 10-17.


Nippert-Eng, C. (1996). Calendars and keys: The classification of 'home' and 'work'. Sociological Forum, 11, 563-582. 43.

 

Desrochers, S., Hilton, J.M., & Larwood, L. (2005). Preliminary Validation of the Work-Family Integration-Blurring Scale. Journal of Family Issues, 26, 442-466.

Raghuram, S., Wiesenfeld, B., & Garud, R. (2003). Technology enabled work: The role of self-efficacy in determining telecommuter adjustment and structuring behavior. Journal of Vocational Behavior, 63(2), 180- 198.


Ramioul, M., & Vereycken, Y. (2020, April). Vuistregels voor geslaagd telewerken. Opgehaald van HIVA KULeuven: https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/nieuwsitems/vuistregels-voor-geslaagd-telewerken.


Ryan, A.M., Kossek, E.E. (2008). Work-life policy implementation: Breaking down or creating barriers to inclusiveness? Human Resource Management, 42, 295-310.