Over VOCAP

Wat is VOCAP?

VOCAP richt zich tot psychologen en alle professionals die te maken hebben met de organisatorische en menselijke kant van de onderneming. Wij bouwen een brug tussen wetenschappelijke inzichten, de realiteit van het werkveld en collega’s onderling. Wij treden op als de beroepsvereniging voor de arbeids- en organisatiepsychologen. 

VOCAP is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP). Deze Federatie overkoepelt - naast de andere sectoren -  voor de arbeids- en organisatiepsychologen zowel VOCAP als de Franstalige partner APTO.

V

Vernieuwend

O

Ondersteund door wetenschappelijk onderzoek

C

Constructief

A

A&O domein

P

Psychologische invalshoek

Missie van VOCAP

Om onze Missie te realiseren worden maandelijks activiteiten georganiseerd met de bedoeling nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde thema's uit ons A&O-vakgebied onder de aandacht te brengen.

 

Deze activiteiten bieden tevens de mogelijkheid tot netwerking. Andere doelstellingen, zoals belangenbehartiging, informatiedoorstroming via diverse kanalen, aandacht voor deontologische thema's, ... worden jaarlijks vastgelegd in functie van de noden en de actualiteit.

Rekrutering, search en selectie
Competentie- en talentmanagement 
Opleiding en ontwikkelling
HR-management en personeelsbeheer
Psychosociaal welzijn en ergonomie
Consumenten-psychologie
Coaching, loopbaanplanning en outplacement
jobdesign, 
functieclassificatie
en
arbeidsvoorwaarden
Interne communicatie
Domeinen van VOCAP
Domeinen van VOCAP
Bestuur van VOCAP

Eva De Winter

Co-voorzitter en penningmeester

linkedin-white.png

Chiel Buseyne

Secretaris en ICT

linkedin-white.png

Ruth Van Impe

Branding en communicatie

linkedin-white.png

Judith Vandaele

Co-voorzitter en penningmeester

linkedin-white.png

William Covents

Permanente vorming & partnerships

linkedin-white.png

Hans van Stiphout

Netwerking

linkedin-white.png
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Twitter